Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. F?oldal

Záruka

Záruka, dôvera

Nezabúdajte, že na všetky sprchové kabíny Radaway poskytujeme záruku 2 roky, a túto záru?nú dobu si môžete pred?ži? o 1 rok, pokia? montážou kabíny poveríte náš odborný servis.

Naše výrobky sú zložité zariadenia pre domácnos? predstavujúce vysokú hodnotu, ktoré sú napojené na elektrický aj vodovodný systém, preto dôrazne odporú?ame odbornú inštaláciu a uvedenie do prevádzky.

 

Odborná montáž = Pred?žená (2+1 rok) záruka

Záruka = bezpe?nos?, trvácnos?, kvalita

Náš servis vykonáva záru?nú a pozáru?nú montáž a servis všetkých výrobkov z našej ponuky a ich uvedenie do prevádzky po celom území krajiny.

 

Všeobecné požiadavky a rady pre inštaláciu

Pre dokonalú funk?nos? a estetický vzh?ad sprchových kabín RADAWAY je nevyhnutne potrebná dobrá príprava miesta zabudovania.

?o sú to vo všeobecnosti?

Obložená a vodotesná plocha steny, kam sa budú montova? bo?né profily alebo závesy sprchovej kabíny, musí by? zvislá aspo? do výšky zabudovania profilu.

Plocha steny nesmie ma? vä?šiu odchýlku od zvislého smeru než +/-1cm.

Pokia? chcete sprchovú kabínu postavi? na podlahu, spodný uzatvárací profil sprchovej kabíny musí by? v celej svojej d?žke a šírke položený na vodorovnú plochu.

Pri kabíne s vani?kou musia by? horné hrany vani?ky v každom smere vodorovné.

Sprchovú vani?ku nikdy nezasúvajte pod obklada?ky, lebo v tom prípade môže objednaná kabína pre?nieva? cez ?u.

Medzi stenou a vani?kou musí by? vhodné tesnenie proti vode.

Miesto pre vani?ku musí by? obložené pod vani?kou aj za ?ou. 

Sme Vám k dispozícii pre odbornú inštaláciu našich sprchových kabín po celej krajine za cenu 100 euro s DPH.

 

Neštandardná výroba

Radaway nepozná nemožné. Ak ste si nenašli kabínu potrebných rozmerov, aj v takom prípade Vám pomôžeme. Vieme uskuto?ni? Vaše predstavy o umiestnení do podkrovia ?i na konci vane. Sprchové dvere ?i kabíny Radaway môžu by? v ur?itých rozmerových skupinách širšie, vyššie, nižšie. Môžu by? prispôsobené okrajom, vaniam alebo podkroviam. Vyh?adajte nás, aby sme mohli uskuto?ni? Vašu predstavu o sprchovej kabíne. Môžeme pomôc? aj pri návrhu a zostave neštandardnej kabíny pod?a Vašich potrieb.